Vi utför bland annat:

Nybyggnation/Reparation av kajer och bryggor

Stenkistor

Dykarbeten

Muddring

Pålslagning

Gräv- och schaktning

Utläggning av sjökabel/ledning

Dykbesiktning/Inspektion

Undervattensskärning

Dränering av husgrunder