Exempel på bryggor

Tillverkning av kasuner till kommunal badbrygga

Dykarbeten vid Kårehamn Offshore Wind Farm, Öland

Arbetspråmar Stl XXXXL
Kasuner på plats
Ståtliga vindkraftverk på plats!

Tillverkning av stenkista modell större

Bildnamn Bildnamn Stenkistan färdigbyggd på land
Bildnamn Bildnamn Lyftsäckar fastsatta
Bildnamn Bildnamn Kranen anländer
Bildnamn Bildnamn Mot skyn!
Bildnamn Bildnamn Sjösatt
Bildnamn Bildnamn Bogsering till destinationen

Renovering av privat båthamn

Före renovering
Före renovering
Före renovering
Efter renovering
Efter renovering

Renovering av timmerkistor för bro över Silverån

Bildnamn Bildnamn Ursprungsbild
Bildnamn Bildnamn Arbetet igång!
Bildnamn Bildnamn Dykare på väg upp!
Bildnamn Bildnamn Uppe!
Bildnamn Bildnamn Klart!

Privat brygga

Bildnamn Bildnamn Kistan fylls med sten.

Byggnation av stenpir

Bildnamn